Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9297
Title: Публікаційна активність науковців ХНТУСГ в ресурсах Web of Science, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar: аналітичний огляд
Authors: Ніколаєнко, Наталія Миколаївна
Keywords: Публікаційна активність;БД WoS;БД Scopus;Googlе Scholar;бібліометричні та наукометричні показники
Issue Date: 22-Oct-2018
Publisher: Харків
Citation: Ніколаєнко Н. М. Публікаційна активність науковців ХНТУСГ в ресурсах Web of Science, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar: аналітичний огляд : Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.). Харків, 2018. С. 58-62.
Abstract: 1. Обґрунтовано роль бібліотеки у здійсненні наукометричних практик та визначено основні напрямки цієї роботи в Науковій бібліотеці ХНТУСГ; 2. Акцентовано увагу на питанні публікаційної активності науковців у світлі норм законодавства про освітню діяльність та її ролі у розвитку ЗВО; 3.Надано рейтенгові показники університету і особисто вченого з метою представлення їх наукових досягнень в БД WoS, Scopus, Googlе Scholar.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8685
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9297
Appears in Collections:Праці співробітників Наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference.pdf3,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.