Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9296
Title: Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету
Authors: Щетініна, Е. М.
Рибальченко, О. М
Keywords: бібліотека;наукометрія;бази даних;національний проект;повнотекстові бази;індекс наукового цитування;Web of Science;SCOPUS;Google Scholar;OJS;Репозиторій;праці співробітників
Issue Date: 2018
Citation: Щетініна, Е. М.,  Рибальченко О. М. Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 «Бібліотека ун-ту і науковець у контексті інтеграції до світового наук. інформ. простору»]: Міжнар. наук.-практ. конф., (19 листопада 2018 р. м. Харків, Україна). Харків: ХДУХТ, 2018.
Abstract: У статті розглядаються питання інформаційної підтримки наукової діяльності викладачів ХНТУСГ та ролі бібліотеки у процесах збільшення представництва університетської науки в національному і світовому просторі наукових комунікацій. Акцентовано увагу на досвіді роботи бібліотеки з наукометричними базами даних Web of Science, SCOPUS, Google Scholar. Відмічено новизну діяльності в межах реалізації завдання підвищення індексу популярності авторів ХНТУСГ, участі в проектах «Наукова періодика України» НБУ ім. В. І. Вернадського, проекті «Open Journal Systems» (OJS) та створення і ведення електронного архіву (репозиторію) Open Archive KhNTUA
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9053
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9296
Appears in Collections:Праці співробітників Наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щетініна.pdf354,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.