Матеріали студентських конференцій : [2650] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

"Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання" [82]

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених

"Експлуатаційна та сервісна інженерія" [96]

Присвячена 90-річчю ХНТУСГ та 120 річниці з дня народження академіка П. М. Василенка

"Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі" [1576]

Матеріали Міжнародного форуму молоді

"Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ" [227]

Збірник матеріалів Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

"Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" [385]

Науково-практична студентська конференція

"Теорія і практика сучасної науки очима молоді" [121]

Збірник матеріалів Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій