Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/6719
Title: Збірник тестів з курсів “Технологічні основи машинобудування” Методичні вказівки до проведення тестування.
Authors: Калюжний, Олексій Борисович
Тришевський, Олег Ігорович
Keywords: Тестові задання
Технологія машинобудування
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Тришевський О.І., Калюжний О.Б. Збірник тестів з курсів “Технологічні основи машинобудування” Методичні вказівки до проведення тестування. –Х.: ХНТУСГ, 2018. – 32 с
Abstract: Методичні вказівки призначені для визначення ступеню засвоювання елементів дисципліни „Технологічні основи маши-нобудування”. Тести охоплюють основні поняття і визначення в технології машинобудування, технологічність конструкції виро-бів і деталей, проектування технологічних процесів, методи отримання заготовок. припуски на механічне оброблення, базу-вання деталей точність механічного оброблення, якість обробле-ної поверхні, основи технічного нормування, будова і розраху-нок пристроїв до металорізальних верстатів, технологія виготов-лення типових деталей (вали, втулки, диски, корпусні деталі, зубчасті колеса). Для студентів вищих учбових закладів техніч-ного профілю.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/6719
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Test.pdf370,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.