Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4990
Title: Культурологічна освіта у сучасному вимірі
Authors: Мазоренко, М. О.
Грабар, Н. Г.
Keywords: культура;міжкультурна комунікація;культурологічні дисципліни;цінності;культурний діалог;культура;межкультурная коммуникация;культурологические дисциплины;ценности;культурный диалог;culture;intercultural communication;cultural disciplines;values;cultural dialogue
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ФОП Тарасенко В. П.
Citation: Мазоренко М. О., Грабар Н. Г. Культурологічна освіта у сучасному вимірі. STUDІA SLOBOZHANIСA. Вісник виставково-музейного центру. Вип. 3. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2017» 3 березня 2017 р. Харків: ФОП Тарасенко В. П., 2017. С. 142-149.
Abstract: Надмірне захопленням молоді сучасними інформаційними технологіями спричиняє низку проблем. Відчувається особлива потреба у налагодженні культурного діалогу, адже існує велика кількість комунікативних засобів і посередників. Рішення проблем сприйняття цінностей і норм культури виступають головним завданням культурологічних дисциплін, які вивчаються студентами ХНТУСГ ім. П. Василенка. У статті акцентується увага на те, що культурологічні знання в певній мірі захищають від прийняття некомпетентних рішень у майбутньому.
Чрезмерное увлечение молодежи современными информационными технологиями влечет за собой ряд проблем. Ощущается особая потребность в налаживании культурного диалога, ведь существует большое количество коммуникативных средств и посредников. Решение проблем восприятия ценностей и норм культуры выступают главной задачей культурологических дисциплин, которые изучаются студентами ХНТУСХ им. П. Василенко. В статье акцентируется внимание на том, что культурологические знания в определенной степени защищают от принятия некомпетентных решений в будущем.
The excessive interest of youth in modern information technology entails a number of problems. There is a particular need in the cultural dialogue establishment, because there are a large number of communication tools and intermediaries. The resolving of the perception problems of culture values and norms is the cultural studies main task studied by KhNTUA students. The article focuses on the fact that cultural knowledge to some extent protects us from making incompetent decisions in the future.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2069
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4990
Appears in Collections:STUDІA SLOBOZHANIСA. Вісник виставково-музейного центру. Випуск 3.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143-150.pdf482,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.