Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/354
Title: Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях виробництва прокатних валків
Other Titles: Методические основы оценки экономической эффективности инноваций в технологиях производства прокатных валков
Methodological principles forevaluating economic efficiency of innovations in production technology rolls
Authors: Автухов, А. К.
Keywords: економічна ефективність;інновації;технології виробництва;прокатні валки;экономическая эффективность;инновации;технологии производства;прокатные валки;economic efficiency;innovation;manufacturing technology;rolls
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Автухов А. К. Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях виробництва прокатних валків. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 25-31.
Series/Report no.: Актуальні проблеми інноваційної економіки, № 2
Abstract: Стаття присвячена розгляду проблемних питань застосування методичних підходів та прийомів оцінки інноваційних рішень в менеджменті промислових підприємств-виробників прокатних валків. Обґрунтовано методичний підхід щодо використання методу експертних оцінок та прийомів їх статистичного аналізу у виборі найбільш раціонального інноваційного рішення, спрямованого на підвищення якості та експлуатаційних параметрів прокатних валківз хромонікелевого чавуну, а також оцінці вартісної та цінової складових економічного ефекту впровадження інновацій. В процесі апробації обґрунтованого методичного підходу встановлено, що найбільш раціональним інноваційним технологічним рішенням при виробництві прокатних валків є їх лиття в нагріті металеві форми, з огляду на підвищення їх експлуатаційних якостей для підприємств-споживачів та, відповідно, ціни виробів.
Description: The article deals with the issues of application of methodological approaches and methods of evaluation of innovative solutions in the management of industrial producers rolls. Grounded methodical approach to the use of the method expertise and techniques of statistical analysis in choosing the most efficient innovative solutions aimed at improving the quality and operational parameters rolls of chromium-nickel-iron and assessment of cost and price components of the economic benefits of innovation. In the process of testing a reasonable methodological approach found that the most rational innovative technology solutions in the production of rolls are heated castingin metal molds,in view of improving their performance for businesses, consumers and, consequently, prices of products.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/354
ISSN: 2524-0455
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf298,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.