Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/352
Title: Bio-fuels as an innovative prospect of Energy
Other Titles: Біопаливо як інноваційна перспектива розвитку енергетики
Биотопливо как инновационная перспектива развития энергетики
Authors: Shudlarski, Jacek
Zaika, S.
Keywords: alternative energy
innovative development
bio-fue
альтернативна енергетика
інноваційний розвиток
біопаливо
альтернативная энергетика
инновационное развитие
биотопливо
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Shudlarski Jacek, Zaika S. Bio-fuels as an innovative prospect of Energy. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 5-15.
Series/Report no.: Актуальні проблеми інноваційної економіки, № 2
Abstract: An important feature of the modern world is the increased attention of the scientific community to the problems of rational and efficient use of energy resources, introduction of energy-saving technologies and alternative sources of energy. Now global development of renewable energy has an accelerated nature. Perhaps in the next years the current trend will increase, due, primarily, to the growing global energy crisis. Consequently, the task of meeting the needs of the world's energy, along with ensuring environmental safety necessitates the development of alternative energy, where bio-fuels occupy a special place. The most effective scenario growth of bio-fuel production both in the world and in Ukraine as innovative perspectives of energy development is to create conditions in which the state regulation of this process will play a crucial role. To ensure the rapid development of the bio-fuel market it is necessary to create a favorable investment climate and stable environment of enterprises that produce bio-fuels and their interaction with the government on scientific activities and introduction of innovative technologies
Description: Важливою особливістю розвитку сучасного світу є підвищена увага наукової спільноти до проблем раціонального та ефективного використання енергоресурсів, впровадження технологій енергозбереження та пошуку альтернативних джерел енергії. Нині світовий розвиток альтернативної енергетики має прискорений характер. Напевно, протягом наступних років існуюча тенденція буде підвищуватися, що пов’язано, перш за все, зі зростаючими в енергетиці кризовими явищами глобального характеру. Отже, завдання задоволення потреб населення світу в енергії поряд із забезпеченням екологічної безпеки зумовлює необхідність розвитку альтернативної енергетики, особливе місце в якій займає біопаливо. Найбільш ефективним сценарієм зростання виробництва біопалива як в світі, так і в Україні, як інноваційної перспективи розвитку енергетики є створення умов, за яких визначальну роль буде грати державне регулювання цього процесу. Для забезпечення стрімкого розвитку ринку біопалива потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат і стабільне середовище діяльності підприємств, які виробляють біопаливо, та їх взаємодію з державою щодо наукової діяльності та впровадження у виробництво інноваційних технологій.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/352
ISSN: 2524-0455
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf868,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.