Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2352
Title: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No 6 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗРЯДНОЇ ЛАМПИ ВИСОКОГО ТИСКУ З НАПРАВЛЕНОЮ КОЛЬОРОВІСТЮ ТИПУ ДРЛФ
Authors: Кунденко, Микола Петрович
Єгорова, Ольга Юріївна
Issue Date: 5-Sep-2017
Publisher: Навчально–методичний відділ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Citation: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗРЯДНОЇ ЛАМПИ ВИСОКОГО ТИСКУ З НАПРАВЛЕНОЮ КОЛЬОРОВІСТЮ ТИПУ ДРЛФ: методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ» / Кунденко М. П., Єгорова О. Ю. - Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. – 19 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для виконання лабораторної роботи: Дослідження електротехнічних параметрів розрядної лампи високого тиску з направленою кольоровістю типу ДРЛФ, мета якої вивчення особливостей конструкції і дослідження основних електротехнічних характеристик джерел випромінювання з направленою кольоровістю на прикладі лампи типу ДРЛФ 400 та дослідження процесів запалювання дугової ртутної лампи високого тиску типу ДРЛ (ДРЛФ).
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2352
Appears in Collections:Інше

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Л.р. Газорозр. лампи вис. тиску з напр. кольор..pdf697,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.