Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/19271
Title: Під знаком трактора
Authors: Козоріз, Віктор Петрович
Issue Date: 2021
Publisher: Харків
Citation: Козоріз В. П. Під знаком трактора. Історико-публіцистичні нариси. Харків: ФОП Кушнір Ю. В, 2021. 438 с.
Abstract: На основі аналізу історичних джерел, публікацій у радянській пресі та окремих літературних творів висвітлено питання, що стосуються проведення політики тракторизації сільського господарства України та українського села у 20-х роках XX сторіччя, а також вплив цієї політики на різні сфери життя українського суспільства, зокрема й літературного. Окремо висвітлено процеси, які передували широкій тракторизації та сприяли поширенню в Україні перших тракторів. У другій частині нарису подано підбірку газетних публікацій, в яких висвітлено різноманітні аспекти тракторизації та особливості перебігу цього процесу в Україні 1920-х років. Оприлюднені матеріали розкривають одну з найцікавіших сторінок в історії українського селянства і доповнюють її новими фактами, подіями, іменами. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією України та українського селянства, а також буде цікаве студентам, викладачам, аспірантам, зокрема аграрних і технічних закладів освіти, в яких викладають курс «Історія науки і техніки» або «Тракторознавство».
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/19271
Appears in Collections:Інше

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOZORIZ_21.pdf13,91 MBAdobe PDFView/Open
post stamp.jpg139,44 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.