Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/1716
Title: Дослідження роботи експериментального зразка 3-х рядної начіпної коренезбиральної машини із застосуванням гідромеханічного приводу
Other Titles: Invastigation of robots experimental samples 3-row harvesting machine mounted root with hydromechanical drive
Authors: Солтисюк, В. І.
Матвіїшин, П. В.
Стельмах, В. М.
Шатров, Р. В.
Keywords: коренезбиральна машина;конструктивно-технологічна схема;розширення технологічних можливостей;сільське господарство;переробна промисловість;root crop machine;constructive-technological scheme;the expansion of technological capabilities;agriculture;processing industry
Issue Date: 2015
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Солтисюк В. І., Матвіїшин П. В., Стельмах В. М., Шатров, Р. В. Дослідження роботи експериментального зразка 3-х рядної начіпної коренезбиральної машини із застосуванням гідромеханічного приводу. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2015. № 3. С. 241-246.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2015. № 3.
Abstract: Представлено результати дослідження конструктивних особливостей універсальної 3-х рядної навісної коренезбиральної машини із застосуванням гідромеханічного приводу, для викопування коренеплодів цукрового, кормового і столових буряків, моркви, визначено їх позитивні сторони та недоліки. На основі цього запропоновано нову конструктивно-технологічну схему коренезбиральної машини з розширеними технологічними можливостями для фермерських господарств. Розглянуті етапи і тенденції подальшого розвитку механіки при дослідженні і розробці обладнання, що використовується в галузі сучасного сільського господарства і переробної промисловості у світі використання новітніх високих технологій.
Results of research of design features of the universal 3-row hinged rootharvester with use of the hydromechanical drive, for excavation of root crops of sugar, fodder and table beet, carrots are presented, their positive sides and shortcomings are defined. On the basis of it the new constructive and technological scheme of the rootharvester with expanded technological capabilities for farms is offered. Stages and tendencies of further development of mechanics at research and development of the equipment used in the field of modern agriculture and processing industry in the world use of the latest high technologies are considered.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/1716
ISSN: 2311-441X
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf732,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.