Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16952
Title: Підвищення ресурсу трибосистем в агрегатобудуванні переведенням їх в режим аномально низького тертя та зношування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах
Other Titles: Повышение ресурса трибосистем в агрегатостроения переводом их в режим аномально низкого трения и износа
Increasing the tribosystems resource in aggregation by switching them to abnormally low friction and wear.
Authors: Варваров, Валерій Володимирович
Keywords: аномально низьке тертя і зношування;трибосистема;молекулярно-механічна складова сили тертя;хвильова складова сили тертя;реологія поверхневого шару;самоорганізація в трибосистемах
Issue Date: 2021
Publisher: Харків
Citation: Варваров В. В. Підвищення ресурсу трибосистем в агрегатобудуванні переведенням їх в режим аномально низького тертя та зношування: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах ; наук. кер. В. А. Войтов ; Харків, 2021. 23 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове-практичне завдання підвищення зносостійкості (ресурсу) трибосистем в агрегатобудуванні переведенням їх в режим аномально низького тертя та зношування. Визначено реологічну будову поверхневого шару трибосистем при якій виникають умови для переходу до аномально низького тертя та зношування. Розроблено модель контактної взаємодії трибоелементів на рівні мікрошорсткості, визначено роль шорсткості поверхонь, як фактора саморегулювання при зміні зовнішніх умов тертя. Проведено амплітудно-частотний аналіз коливань в умовах аномально низького тертя та зношування. Зафіксовано та дано пояснення переходу трибосистем від аномально низького тертя та зношування до негативного тертя при зміні умов тертя та аналіз механізму руйнування поверхонь при негативному терті. Розроблено практичні рекомендації з модифікування бронзових елементів трибосистем «сталь-бронза», при якому відбувається направлена зміна реологічної будови поверхневих шарів та в них виникають умови аномально низького тертя та зношування, що значно підвищує їх ресурс. Результати роботи впроваджено на АТ «ФЕД» при виготовленні приводівгенераторів ГП21КМ літаків сімейства Ан 148/158/178, ресурс яких збільшився більш, ніж в 4 рази.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16952
metadata.dc.contributor.advisor: Войтов, Віктор Анатолійович
Appears in Collections:05.02.04 – Тертя та зношування в машинах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoref_varvarov_v_v.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.