Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16951
Title: Оцінка динамічної навантаженості гусеничних машин і шляхи підвищення їх надійності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Other Titles: Оценка динамической нагруженности гусеничных машин и пути повышения их надежности
Еvaluation of the dynamic loading of tracked vehicles and ways to improve their reliability
Authors: Хворост, Олександр Григорович
Keywords: надійність;динамічна навантаженість;гусенична машина;трансмісія;система контролю руху трактора
Issue Date: 2021
Publisher: Харків
Citation: Хворост О. Г. Оцінка динамічної навантаженості гусеничних машин і шляхи підвищення їх надійності: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту ; наук. кер. О. С. Полянський ; Харків, 2021. 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання підвищення надійності гусеничних машин шляхом обмеження пікових навантажень в елементах ходової частини трансмісії трактора при різних режимах руху. Наведено результати теоретичних досліджень з виявлення механізмів утворення нерівномірності навантаження опорних котків ходової частини й динамічних навантажень у трансмісії. Досліджено взаємозв'язок між геометричними параметрами ходової частини, середніми навантаженнями на опорних котках і характеристиками їхнього розсіювання. Визначено вплив режимів навантаження, зношування елементів ходової частини та трансмісії на їхні показники надійності. Визначена нерівномірність навантаження опорних котків трактора при асиметричному впливі робочих органів при агрегатуванні. Виконано структурний і параметричний синтез засобів захисту силової передачі трактора від перевантажень. Наведено результати експериментальних досліджень на прикладі трактору Т-150 виробництва ВАТ «ХТЗ».
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16951
metadata.dc.contributor.advisor: Полянський, Олександр Сергійович
Appears in Collections:05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_khvorost.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.