Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16946
Title: Підвищення експлуатаційної стійкості властивостей деталей модифікуванням покриттів вторинною сировиною: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство
Other Titles: Повышение свойств и эксплуатационной стойкости покрытий при их модифицировании вторичным сырьем.
Improving the properties and service life of coatings when they are modified with secondary raw materials
Authors: Омельченко, Леонід Віталійович
Keywords: модифікування при наплавленні;зміцнюючі покриття;структуроутворення;неоднорідність;взаємодія фаз;властивості;експлуатаційна стійкість;алмазна фракція
Issue Date: 2021
Publisher: Харків
Citation: Омельченко Л.В. Підвищення експлуатаційної стійкості властивостей деталей модифікуванням покриттів вторинною сировиною:автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство; наук. кер. Т. С. Скобло: Харків, 2021. 23 с.
Abstract: В роботі аналізуються три нових методи одержання покриттів на деталі з різних матеріалів: низьковуглецевих, низьколегованих та дисперснозміцнених, в яких досягались необхідні властивості якості та ефективності у використанні. До них відносяться: підвищення споживчих властивостей; гальмування зміцнюючих фаз з відновлюємої деталі до покриття та одноразове зміцнення і залікування дефектів. Для цього використовували різні технологічні підходи введення модифікуючої домішки в рідку ванну при наплавленні з попереднім її відпалом для корегування частки кисню також одноразово корегували і частку модифікуючої домішки, яка змінювалась в межах від 5,0 до 15,0% ваги електрода. Економічний ефект від впровадження технології відновлення 100 шт карданних валів, згідно розробленої технології та параметрів їх зміцнення досягає 187,5 тис.грн.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16946
metadata.dc.contributor.advisor: Скобло, Тамара Семенівна
Appears in Collections:05.02.01 – Матеріалознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-omelchenko.pdf621,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.