Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16945
Title: Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин боруванням із швидкісним нагрівом СВЧ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство
Other Titles: Князєв С. А. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин боруванням із швидкісним нагрівом СВЧ. автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство; наук. кер. М. А. Погрібний: Харків, 2021. 23 с.
Authors: Князєв, Сергій Анатолійович
Keywords: хіміко-термічна обробка (ХТО);струми високої частоти (СВЧ);борування;мікротвердість;паста;швидкісний нагрів;боровані шари;дифузія;зносостійкість;ударна в’язкість
Issue Date: 2021
Publisher: Харків
Citation: Князєв С. А. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин боруванням із швидкісним нагрівом СВЧ. автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство; наук. кер. М. А. Погрібний: Харків, 2021. 23 с.
Abstract: У дисертаційній роботі виконана науково обґрунтована розробка технологічного комплексу зміцнення вуглецевої та легованих конструкційних сталей з поєднанням методу хіміко-термічної обробки та індукційного нагріву, що дозволило забезпечити суттєве підвищення їх поверхневої твердості, зносостійкості, не знижуючи при цьому показники ударної в’язкості. Основним завданням роботи було визначення взаємозв'язку між технологічними параметрами швидкісного нагріву СВЧ та дифузійного насичення, формуванням структури та властивостями сталей, зміцнених боруванням. При дослідженні вирішена задача впливу режимів нагріву і складу пасти, що насичує поверхню сталі бором. Представлені фотографії мікроструктур, які показують зміни морфології структури в основному у поперечному перерізі зразків. Дифузійний шар суттєво відрізняється від матричної структури в основному за рахунок формування боридів і карбоборидів, що підтверджено вимірюванням мікротвердості. Додатково, на складних за морфологією структурах борованих шарів при швидкісному нагріві, проводились дослідження фазового складу і розподіл елементів у мікрооб’ємі. Встановлено, що при умовах нестаціонарного нагріву формуються структури, які суттєво відрізняються від структур традиційних борованих шарів. Вони можуть мати дендритну будову, складатись з ізольованих боридів і карбоборидів у твердому розчині бору в залізі тощо. Встановлено, що відсутність суцільного шару боридів хоча і зменшує мікротвердість шару, але сприяє підвищеній зносостійкості в умовах відсутності сколювання.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16945
metadata.dc.contributor.advisor: Погрібний, Микола Андрійович
Appears in Collections:05.02.01 – Матеріалознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-knjaziev.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.