Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16943
Title: Науково-технологічні засади формування зносокорозійностійких покриттів з використанням композиційних насичуючих: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 05.02.01 – Матеріалознавство
Other Titles: Научно-технологические принципы формирования износокоррозионностойких покрытий с использованием композиционных насыщающих сред
Scientific and technological bases of forming of functional coverages are on construction materials with the use of composition saturant environments
Authors: Кругляк, Ірина Василівна
Keywords: покриття;мікроструктура;фаза;мікротвердість;кокс;зносостійкість;корозійна стійкість;моделювання;термодинаміка;дифузія
Issue Date: 2021
Publisher: Харків
Citation: Кругляк І. В. Науково-технологічні засади формування зносокорозійностійких покриттів з використанням композиційних насичуючих середовищ: автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство; наук. конс. Б. П. Середа: Харків, 2021. 44 с.
Abstract: У дисертаційній роботі представлені нові науково-технологічні засади формування захисних дифузійних шарів з використанням композиційних насичуючих середовищ (КНС), які узагальнюють і забезпечують вирішення актуальної науково-технічної проблеми – встановлення закономірностей формування структури і властивостей матеріалів, що дозволяють забезпечувати високий рівень зносо-корозійностійких характеристик деталей, які працюють в умовах комплексного впливу агресивних речовин. Для прогнозування експлуатаційних властивостей матеріалів розроблено новий підхід до моделювання, який базується на комплексній тривимірній реконструкція мікроструктури матеріалу шляхом підсумовування двомірних даних 2D зображень, вокселізації 3D мікроструктури при оцінці пористості, фазового складу, карбідних фаз і розподілу насичуючих елементів. В работі приведена теорія і технологія процесів диффузійного насичення з використанням композиційних насичуючих середовищ: термодинаміка, 39 кинетика, хімічні реакції, закономірності і механізми формування захисних дифузійних шарів з карбідами, боридами и інтерметалідами. Разроблені склади композиційних насичуючих середовищ і технологічні режими процесів, які дозволяють отримувати захисні покриття с заданим комплексом властивостей. Здійснено промислову апробацію технології отримання захисних шарів з використанням КНС на: ПрАТ«Южкокс»,«Полтавському ГЗК», ТОВ «Придніпровський механічний завод» і ТОВ «Верхньодіпровський авторемонтний завод» з очікуваним річним економічним ефектом від впровадження нових технологій 2 060 000 грн. Нові композиційні насичуючі середовища, для зміцнення захищені 4 патентами України.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16943
metadata.dc.contributor.advisor: Середа, Борис Петрович
Appears in Collections:05.02.01 – Матеріалознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref.-krugljak-i.v.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.