Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16908
Title: Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації
Other Titles: . Sustainable and stable system development of environmental safety in globalization
Authors: Лутковська, Світлана Михайлівна
Keywords: економічна стійкість;безпека;сталий розвиток;екологічна безпека
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Лутковська С. М. Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 2. С. 5-11.
Abstract: Проаналізовано вплив екологічної безпеки на рівень розвитку економічних систем, забезпечення їх стійкості й сталого розвитку. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту на прикладі розповсюдження у світі вірусу Covid19. Зроблено опис категорій «економічна стійкість» і «сталий розвиток» у контексті забезпечення екологічної безпеки. Доведено, що сталий розвиток – це загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства й захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Доведено твердження, що екологічна безпека є одним із пріоритетних принципів сталого розвитку всіх країн світу, що передбачає запровадження такої моделі, за якої можливе задоволення життєвих потреб як сучасних, так і майбутніх поколінь. Розглянуто принципи формування екологічної безпеки. Визначено пріоритетні напрями сталого розвитку на основі формування концепції забезпечення екологічної безпеки. Розроблено класифікацію проблем впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. Встановлено, що метою процесу гарантування екологічної безпеки на території України за умови глобалізації у найближчій перспективі визнано стабілізацію і поліпшення стану довкілля України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування й збереження природних екосистем. Розроблено напрями екологічної політики для України в умовах глобалізаційних перетворень, які полягають у взаємодії міжнародного співтовариства та вітчизняного; ігнорування екологічної складової політичними програмами; витратність реалізації екопрограм для держави і суспільства. Досліджено вплив соціо-еколого-економічного розвитку й місце технологічного прогресу в контексті збереження сталих стандартів життя, традиційних культурних цінностей, навколишнього середовища.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16908
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf424,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.