Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16903
Title: Формування багатофункціональних покриттів на вентильних металах методом мікродугового оксидування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 05.02.01 – Матеріалознавство
Other Titles: Формирование многофункциональных покрытий на вентильных металлах методом микродугового оксидирования
Formation of multifunctional coatings on valve metals by micro-arc oxidation
Authors: Субботіна, Валерія Валеріївна
Keywords: мікродугове оксидування;товщина покриття;фазовий склад;оксидні покриття;мікротвердість;корозійна стійкість;сплави на основі Аl, Тi і Мg
Issue Date: 28-Apr-2021
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Субботіна В. В. Формування багатофункціональних покриттів на вентильних металах методом мікродугового оксидування : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.02.01 - Матеріалознавство; наук. конс. О. В. Соболь: Харків, 2019. 43 с.
Abstract: Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладна проблема створення науково-технологічних основ формування багатофункціональних покриттів на вентильних металах та сплавах на їх основі методом мікродугового оксидування. Досліджені умови направленої зміни фізико-хімічних властивостей поверхневих шарів алюмінієвих, титанових і магнієвих сплавів шляхом перетворення поверхні в керамікоподібні оксидні покриття методом мікродугового оксидування (МДО). Запропоновано шляхи підвищення експлуатаційних характеристик сплавів шляхом оптимізації технологічних параметрів, що визначало процес формування покриття , його фазово-структурний стан і властивості. Визначено основні технологічні параметри, які визначають товщину і властивості покриттів – склад електроліту, густина струму, тривалість обробки, хімічний склад оброблюваного сплаву. З’ясовано вплив фазового стану на корозійну стійкість МДО-покриттів на алюмінієвих та магнієвих сплавах. Отримані результати дозволили формувати покриття з заданими властивостями.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/16903
metadata.dc.contributor.advisor: Соболь, Олег Валентинович
Appears in Collections:05.02.01 – Матеріалознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-subbotina.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.