Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/14972
Title: Напрями удосконалення обліку зобов’язань підприємств
Other Titles: Directions of improvement of accounting of enterprise obligations
Authors: Ляшенко, А. Р.
Keywords: зобов’язання;кредиторська заборгованість;дебіторська заборгованість;рахунки бухгалтерського обліку;баланс;liabilities;accounts payable;receivables;accounts;balance sheet
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХНТУСГ
Citation: Ляшенко А. Р. Напрями удосконалення обліку зобов’язань підприємств. Вісник студентського наукового товариства. Вип. 2. С. 3-8.
Series/Report no.: Вісник студентського наукового товариства;Вип. 2
Abstract: Метою статті є обгрунтування напрямів удосконалення обліку зобов’язань, у тому числі розрахунків з постачальниками та підрядниками, з метою раціональної їх організації та ефективного управління рівнем заборгованості. В статті розглянуто та досліджено сутність понять зобов’язання, заборгованість, розрахунки, визначено проблеми в обліку та важливість кредиторської заборгованості як окремого об’єкта. Зроблено висновок, що існує ряд недоліків в організації та методиці обліку зобов’язань, у тому числі розрахунків з постачальниками та підрядниками. Запропоновано зміни до плану рахунків щодо поточних зобов’язань, субрахунки другого порядку до рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», що посилить аналітичну складову даних бухгалтерського обліку, його інформативність, дієвість контролю за зобов’язаннями підприємства. Для оцінки реального стану кредиторської заборгованості підприємства, її якісного складу обгрунтовано доцільність внесення зміни до статті балансу (звіту про фінансовий стан) «Поточна кредиторська заборгованість за:». Визначено, що в управлінському обліку і дебіторську, і кредиторську поточні заборгованості необхідно групувати за відповідними строками непогашення, що буде сприяти налагодженню ефективної системи управління ними, своєчасному попередженню порушення термінів їх сплати.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/14972
metadata.dc.contributor.advisor: Маренич, Т. Г.
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf587,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.