Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/1392
Title: To be universal or to be national
Authors: Eugenio, Liaboa
Issue Date: 2009
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Eugenio Lisboa To be universal or to be national. Філософія спілкування: Філософія. Психологія. Соціальна комунікація. 2009. № 2. С. 139-141.
Series/Report no.: Філософія спілкування: Філософія. Психологія. Соціальна комунікація;№ 2
Abstract: Дилема «Бути універсальним, чи бути національним» у даній статті розглядається на прикладі португальської культурної, зокрема літературної традиції. Як констатує автор, відомі португальські письменники та інтелектуали (Луїш ді Камоенс, Еса ді Кейрош, Камілу Каштелу Бранку, Фернандо Пессоа) не мають таких досягнень, як класики інших країн (Чехов та Достоєвський в Росії, Ортега-і-Гассет та Сервантес в Іспанії, Гьоте в Німеччині, Мольєр у Франції). Не дивлячись на це, література та культура Португалії, як і інших «маленьких країн», відіграє важливу комунікаційну роль та є часткою світової культури. Це також підтвердждується тезою, що унівесальності не може бути без національного елементу, та навпаки, бо: «Великий горизонт та маленький горизонт мають повністю однаковий розмір».
Дилемма «Быть универсальным, или быть национальным» в данной статье рассматривается на примере португальской культурной, в частности, литературной традиции. Как констатирует автор, известные португальские писатели и интеллектуалы (Луиш ди Камоэнс, Эса ди Кейрош, Камилу Каштелу Бранку, Фернандо Пессоа) не имеют таких достижений, которые имеют классики других стран (Чехов и Достоевский в России, Ортега-и-Гассет и Сервантес в Испании, Гете в Германии, Мольер во Франции). Не смотря на это, литература и культура Португалии, как и других «маленьких стран», играет важную коммуникационную роль и является частью мировой культуры. Это подтверждается также тезисом, согласно которому не может быть универсальности без национального элемента, и наоборот, поскольку: «Большой горизонт и маленький горизонт имеют полностью одинаковый размер».
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/1392
ISBN: 978-966-623-585-8
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eugenio Lisboa To be universal or to be national.pdf156,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.