Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/13510
Title: Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід
Authors: Ніколаєнко, Наталія
Keywords: управління кадровим потенціалом;командна робота;клієнтоорієнтованість;сервісний бібліотекар;бібліокоуч;бібліотекар-фасилітатор;бібліотекар-педагог;біблотекар-куратор;тьютор;модератор
Issue Date: 2020
Publisher: Книжкова палата України
Citation: Ніколаєнко Н. Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід. Вісник Книжкової палати. 2020. № 4(285). С. 10-15.
Series/Report no.: Вісник Книжкової палати;№ 4(285)
Abstract: На сучасному етапі ефективна діяльність бібліотек залежить від здатності досягати мети та вчасно реагувати на виклики зовнішнього й внутрішнього середовищ. Вагомими інструментами у розв'язанні цього питання є управління кадровим потенціалом бібліотечної установи через удосконалення командної роботи, формування взаємодоповнювальної команди. У статті розглянуто різноманітні стилі управління в бібліотеках, з огляду на те, що ідеального менеджера не існує, а кожен із керівників має індивідуальний стиль управління, що адаптується для досягнення цілей. Запропоновано такі стилі управління, як виробник результату, адміністратор, підприємець, інтегратор та нові ролі бібліотекаря — фасилітатор, тьютор, модератор. Для ефективного управління в коротко- і довгостроковій перспективі бібліотечний менеджмент має виконувати чотири функції, котрі, на наш погляд, становлять його основу на сучасному етапі. Перша — працювати на результат у короткостроковій перспективі; друга — адміністрування; третя — готовність адаптуватися до постійних змін, що охоплює довгострокову перспективу; четверта — уміння інтегрувати. Запропоновані нові ролі бібліотекарів у добу розвитку цифрових технологій забезпечать розвиток їхніх особистісних якостей (активність, комунікабельність, динамічність, працездатність, толерантність, компетентність, креативність) і спонукають до самовдосконалення та самоорганізації, а нові стилі управління бібліотечних менеджерів допоможуть створити взаємодоповнювальну команду, в якій кожен зі стилів (виробник результату, адміністратор, підприємець, інтегратор) управління обов'язково доповнюється п'ятьма основними функціями менеджера: ухвалення рішень, їх реалізація, створення команди, управління персоналом, управління змінами, а також поведінка й комунікація.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/13510
Appears in Collections:Праці співробітників Наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vkp_2020_4_5.pdf539,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.