Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10392
Title: Організаційній засади створення віртуальної платформи «забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовальчої сфери» на засадах інтелектуального краудсорсингу
Other Titles: Организационные основы создания виртуальной платформы «обеспечение информационной безопасности предприятий агропродовольственной сферы» на основе интеллектуального краудсорсинга
Organizational basis for the creation of a virtual platform «ensuring information security for agribusiness enterprises» based on intellectual crowdsourcing
Authors: Маркіна, І. А.
Дячков, Д. В.
Keywords: віртуальна платформа
інтелектуальний краудсорсинг
інформаційна безпека
логіко-структурна модель
організаційне забезпечення
підприємства агропродовольчої сфери
цифрова платформа
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Маркіна І. А., Дячков Д. В. Організаційній засади створення віртуальної платформи «забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери» на засадах інтелектуального краудсорсингу. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 450-461.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Мета. Мета статті полягає у визначенні організаційних засад створення віртуальної платформи «забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери» на засадах інтелектуального краудсорсингу. Методи дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою методів аналізу та синтезу, методів систематизації та узагальнення, методу моделювання, методу групування. Результати дослідження. Запропоновано віртуальну платформу «забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери» на засадах інтелектуального краудсорсингу, яка являє собою інформаційну систему, що забезпечуватиме багатосторонні взаємодії користувачів з обміну інформацією і цінностями, які сприятимуть зниженню загальних транзакційних витрат, оптимізації процесів захисту інформації, підвищення ефективності системи управління інформаційною безпекою підприємств агропродовольчої сфери. Визначено етапи формування віртуальної платформи «Забезпечення інформаційної безпеки підприємств» та побудовано логіко-структурну схему віртуальної платформи Практичне значення. Використання пропонованої віртуальної платформи «Забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери» на засадах інтелектуального краудсорсингу є своєрідним драйвером інноватизації та цифровізації діяльності підприємств агропродовольчої сфери з однієї сторони та дозволить створити надійну систему захисту інформаційних активів та ефективну систему управління інформаційною безпекою – з іншої сторони. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у апробації пропонованої віртуальної платформи в практичній діяльності агарних підприємств.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10392
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.