Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10391
Title: Трансформація механізмів та систем менеджменту маркетингово-збутової та логістичної діяльності аграрних підприємств та об'єднань
Other Titles: Трансформация механизмов и систем менеджмента маркетингово-сбытовой и логистической деятельности аграрных предприятий и объединений
Transformation of mechanisms and the system of marketing, marketing and logistics activities of agricultural enterprises and associations
Authors: Ганжуренко, І. В.
Keywords: механізм
система
маркетингово-збутова діяльність
логістична діяльність
аграрне підприємство
товаровиробники
агропродовольчий ринок
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Ганжуренко І. В. Трансформація механізмів та систем менеджменту маркетингово-збутової та логістичної діяльності аграрних підприємств та об'єднань. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 438-449.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: У статті розкрито сутність трансформацій механізмів і систем управління маркетингово-збутової та логістичної діяльності аграрних підприємств та їх об'єднань, окреслено хронологію їх етапів, проведено аналіз передумов виникнення. Обґрунтовано необхідність врахування тенденцій при побудові архітектури механізму стратегічного управління маркетингово-логістичною діяльністю аграрного підприємства, означено елементи цього механізму. У процесі дослідження використовувалися абстрактно-логічний, історичний, монографічний методи та статистичний аналіз. Науково-практична значущість результатів полягає у формуванні рекомендацій стосовно удосконалення менеджменту маркетингово-збутової та логістичної діяльнотс агарних підприємств та їх об'єднань.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10391
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44.pdf377,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.