Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10390
Title: Особливості функціонування аграрних підприємств через використання систем менеджменту
Other Titles: Особенности функционирования аграрных предприятий при использовании систем менеджмента
Features of functioning of agricultural enterprises through the use of management systems
Authors: Прокопенко, О. В.
Keywords: менеджмент
організаційна структура
системи управління
ринкова діяльність
конкурентні переваги
конкурентоспроможність
ефективність
результативність
підприємство
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Прокопенко О. В. Особливості функціонування аграрних підприємств через використання систем менеджменту. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 430-437.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: В статті опрацьовано сутність менеджменту у системі підприємства, визначено особливості його формування через організаційні та управлінські конкурентні переваги, а також визначено можливості та перспективи формування сучасних управлінських систем для аграрних підприємств, з виокремленням напрямів розвитку систем менеджменту в залежності від їх розмірів. Доведено, що за рахунок використання представлених моделей підвищення результативності в менеджменті на підприємстві, загалом, суб’єкти господарювання зможуть вийти на новий рівень розвитку та зможуть підвищувати рівень ринкової конкурентоспроможності за рахунок використання новітніх інструментів в менеджменті через запровадження їх у свою діяльність.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10390
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf488,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.