Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10389
Title: Логістичний менеджмент як інструмент ефективного управління транспортною системою підприємств регіону
Other Titles: Логистический менеджмент как инструмент эффективного управления транспортной системой предприятий регион
Logistics management as a tool for effective management of the transport system of enterprises in the region
Authors: Ярова, Н. В.
Омельчук, К. С.
Keywords: логістика
логістичний менеджмент
підприємства транспортної галузі
регіон
система управління
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Ярова Н. В., Омельчук К. С. Логістичний менеджмент як інструмент ефективного управління транспортною системою підприємств регіону. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 422-430.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Для досягнення ефективної діяльності та стійкого фінансового стану підприємств транспортної галузі регіону необхідно впровадження нових прогресивних концепцій менеджменту зокрема, таких як логістика. Стратегічна роль в забезпеченні функціонування транспортною галуззю регіону в сучасних умовах належить логістичному менеджменту, який передбачає управління потоковими процесами в межах логістичного ланцюга, утвореного кількома учасниками інтегрованої системи. Для збереження та розширення своїх позицій на ринку підприємства транспортної галузі регіону повинні мобільно й адекватно реагувати на всі зміни зовнішнього середовища. Знаходження та запровадження новітніх методів управління забезпечують сталий розвиток транспортної галузі. У статті визначено трактування поняття «логістичний менеджмент»; розглянуто проблемні питання запровадження логістичного менеджменту в систему управління підприємств транспортної галузі регіону та визначено необхідність використання такого інструменту регулювання в системі мультимодальних перевезень. Запропоновано використання в процесі управління підприємствами транспортної галузі регіону використовувати логістичну концепцію Supply Chain Management (SCM) – «Управління ланцюгами поставок», яка ґрунтується на інтегрування ключових бізнес-процесів, що починаються від кінцевого користувача і охоплюють всіх постачальників товарів, послуг і інформації, додають цінність для споживачів і інших зацікавлених осіб.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10389
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf488,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.