Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10388
Title: Оцінка якості інвестиційної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області
Other Titles: Оценка качества инвестиционной деятельности аграрных предприятий Николаевской области
Estimation of quality of investment activity of agricultural enterprises of the Nikolaev area
Authors: Клочан, І. В.
Потриваєва, І. А.
Keywords: інвестиції
інвестиційна діяльність
аграрні підприємства
узагальнюючий інтегральний індекс оцінки якості інвестиційної діяльності
групові індекси
часткові індекси
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Клочан І. В., Потриваєва І. А. Оцінка якості інвестиційної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 409-421.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: В статті здійснено: вивчення методичних підходів до оцінки якості інвестиційної діяльності аграрного підприємства; дослідження основних критеріїв та статистичних показників для формування інтегральної оцінки інвестиційної діяльності; розробка механізму оцінки якості інвестиційної діяльності аграрного підприємства; проведення аналізу узагальнюючих показників та інтегральної оцінки якості інвестиційної діяльності на прикладі окремих аграрних підприємств Миколаївської області. Проведені дослідження дозволяють зробити висновки про те, що обґрунтування, розробка та реалізація програм соціально-економічного розвитку аграрного підприємства повинно відбуватися з урахуванням результатів оцінки якості інвестиційної діяльності підприємства. Істотного значення набуває вибір коректної методики розрахунку інтегральних показників за окремими складовими інвестиційної діяльності аграрного підприємства.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10388
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf637,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.