Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10387
Title: Інвестиційний клімат розвитку транспортної галузі в контексті економічних технеденцій регіону
Other Titles: Инвестиционный климат развития транспортной отрасли в контексте экономических тенденций региона
Investment climate of transport industry development in the context of economic trends of the region
Authors: Ільченко, С. В.
Машканцева, С. О.
Keywords: інвестиційний клімат
розвиток
регіон
управління
транспортна галузь
інновації
інвестиційна політика
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Ільченко С. В., Машканцева С. О. Інвестиційний клімат розвитку транспортної галузі в контексті економічних тенденцій регіону. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 398-408.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Одним із завдань модернізації економіки регіону є створення сприятливих умов і реальних можливостей для розвитку транспортної галузі на засадах інвестиційного розвитку. Активізація використання зовнішніх і внутрішніх інвестиційних ресурсів сприяє структурній трансформації у транспортній галузі і реалізації стратегічно важливих проектів, спрямованих на оновлення транспортної інфраструктури і забезпечення високих стандартів транспортних послуг. У статті охарактеризовано сучасний стан інвестиційного клімату транспортної галузі регіону; розглянуто проблемні питання інвестиційного забезпечення транспортної галузі регіону та встановлено, що стратегічною метою є впровадження комплексу заходів державного рівня щодо функціонування транспортної галузі. Запропоновано напрями підвищення інвестиційного клімату транспортної галузі регіону, які забезпечать збільшення її конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10387
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf523,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.