Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10386
Title: Розвиток галузі скотарства в сільськогосподарському секторі виробництва Миколаївської області
Other Titles: Развитие отрасли скотоводства в сельскохозяйственном секторе производства Николаевской области
Development of the cattle breeding industry in the agricultural sector of production in Mykolaiv region
Authors: Довгаль, О. В.
Лагодієнко, Н. В.
Keywords: економічне зростання
регіон
регіональна політика
чинники
ресурсний потенціал
скотарство
сільськогосподарський сектор
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Довгаль О.В., Лагодієнко Н. В. Розвиток галузі скотарства в сільськогосподарському секторі виробництва Миколаївської області. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 383-397.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Проведене дослідження дозволило з’ясувати, що найважливішими факторами, які впливають на рівень сталого розвитку сільських територій регіону наразі є складовими виробничого і демографічного потенціалу - виробництво тваринницької продукції та кількість сільського населення обох статей у фертильному віці відповідно. Встановлено, що вага їх впливу на розвиток сільських територій регіону становить 55%. Тому одним із першочергових завдань, у контексті відтворення ресурсного потенціалу сільських територій, є забезпечення розвитку тваринницьких галузей аграрної економіки регіонів Причорноморського економічного району. В зоні ризику перебуває поголів’я великої рогатої худоби та свиней. Зважаючи на необхідність забезпечення використання ресурсного потенціалу сільських територій на умовах їх сталого розвитку, на нашу думку екологічна складова сталого розвитку може бути забезпечена при умові збереження та поступового нарощування лише поголів’я великої рогатої худоби. Збільшення поголів’я свиней, особливо того, яке утримується на індустріальних свинофермах, може спричинити серйозні екологічні збитки.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10386
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39.pdf412,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.