Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10384
Title: Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності українського Причорномор'я
Other Titles: Основные тенденции внешнеэкономической деятельности украинского Причерноморья
The main tendencies of foreign economic activity of the Ukrainian Black Sea
Authors: Завгородній, А. В.
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність регіону
експорт
імпорт
динаміка
регіональні зовнішньоекономічні відносини
зовнішньоекономічні зв’язки регіону
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Завгородній А. В. Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності українського Причорномор’я. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 361-373.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Зовнішньоекономічна активність регіонів на сьогоднішній день виступає як певний фактор, що сприяє підвищенню добробуту населення, покращенню якості його життя, а також соціально-економічному розвитку території і підвищенню її конкурентоспроможності. Мета статті полягає у аналізі зовнішньоекономічної діяльності Причорномор’я України. Досліджено відносні показники зовнішньоторговельної діяльності, її інтенсивність та ефективність, узагальнено отримані результати та окреслено перспективи розвитку регіону у сфері зовнішньої торгівлі. Доведено, що метою підвищення ефективності експорту, необхідно стимулювати експорт товарів, в яких Україна має перевагу – зернові, чорні метали, насіння соняшнику та соняшникова олія, сировина. Взагалі для розвитку експортної діяльності регіону потрібно створювати систему підтримки бізнесу для просування товарів, підвищувати їх конкурентоспроможність, розвивати інфраструктуру, впроваджувати інновації, покращувати умови для впровадження інвестицій, провести валютну лібералізацію, поліпшити податкове та митне регулювання.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10384
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf501,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.