Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10383
Title: Концептуальні засади забезпечення стабільності та подолання територіальних диспропорцій розвитку регіональної агросфери
Other Titles: Концептуальные основы обеспечения стабильности и преодоления территориальных диспропорций развития региональной агросфери
Conceptual principles for ensuring stability and overcoming territorial disparities in the development of the regional agrosphere
Authors: Турленко, Н. В.
Чайковська, М. А.
Лагодієнко, В. В.
Keywords: територіальні диспропорції
регіон
агросфера
економічна активність
інновації
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Турленко Н. В., Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. Концептуальні засади забезпечення стабільності та подолання територіальних диспропорцій розвитку регіональної агросфери. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 347-361.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Для зростання реальних доходів сільського населення й подолання бідності держава повинна сприяти розвитку несільськогосподарських видів економічної активності на селі, що дасть змогу диверсифікувати джерела надходжень коштів у домогосподарства в умовах нестабільності та сезонності праці на селі. Головною метою механізму сталого соціально-економічного розвитку є створення організаційно-управлінських передумов для якісної трансформації соціально-економічного розвитку регіону. Отже, концептуальні засади побудови механізму сталого соціально-економічного розвитку регіону є інтегрованою системою взаємопов’язаних й взаємозалежних функцій по якісній зміні регіонального розвитку на засадах інноваційної стратегії, комплексного аналізу й оцінки потенціалу соціально-економічного розвитку регіону, міжрегіональних зв'язків регіону, обґрунтування й прийняття управлінських рішень для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10383
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf492,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.