Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10382
Title: Система державних інструментів захисту продовольчої незалежності країни в умовах глобалізації
Other Titles: Система государственных инструментов защиты продовольственной независимости страны в условиях глобализации
The system of state instruments of the country's food independence protection in the context of globalization
Authors: Смолій, Л. В.
Keywords: продовольча безпека
продовольча незалежність
продовольче самозабезпечення
глобалізація
державні інструменти
державний протекціонізм
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Смолій Л. В. Система державних інструментів захисту продовольчої незалежності країни в умовах глобалізації. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 332-346.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: Рішення проблеми продовольчої незалежності є невід'ємною частиною політики країн, оскільки від неї залежить національна безпека. Забезпечення продовольчої безпеки покладається на державу, що актуалізує проблему розробки адекватної та дієвої системи державних інструментів і механізмів захисту продовольчої незалежності країни. Метою статті є визначення основних механізмів і інструментів державної політики захисту продовольчої незалежності країни в умовах посилення глобалізаційних тенденцій. Досягнення поставленої мети реалізується через вирішення наступних завдань: визначити стратегічні пріоритети макроекономічного регулювання продовольчої безпеки країни; розкрити напрямки реалізації державної політики захисту продовольчої незалежності країни з урахуванням впливу глобалізаційних змін; обґрунтувати підходи до формування системи державних інструментів забезпечення продовольчої незалежності країни. У процесі дослідження було задіяно системний підхід, який дозволив розглянути об'єкт і предмет дослідження як елемент системи соціально-економічних відносин. Методи спостереження, вимірювання та опису, порівняння використані при визначенні тенденцій формування продовольчої незалежності України, кількісних і якісних характеристик досліджуваної системи, систематизації даних; системний аналіз і синтез - для визначення ефективної системи інструментів захисту продовольчих інтересів держави. Обґрунтовано, що формування державної політики забезпечення продовольчої безпеки повинна базуватися, поряд із забезпеченням доступності продовольства для населення, на принципах продовольчої незалежності. Встановлено, що рівень самозабезпеченості України основними продуктами харчування є достатнім, проте спостерігається зниження рівня продовольчої незалежності за окремими видами продовольства. Рішення проблеми продовольчої незалежності є невід'ємною частиною політики країн, оскільки від неї залежить національна безпека. Забезпечення продовольчої безпеки покладається на державу, що актуалізує проблему розробки адекватної та дієвої системи державних інструментів і механізмів захисту продовольчої незалежності країни. Метою статті є визначення основних механізмів і інструментів державної політики захисту продовольчої незалежності країни в умовах посилення глобалізаційних тенденцій. Досягнення поставленої мети реалізується через вирішення наступних завдань: визначити стратегічні пріоритети макроекономічного регулювання продовольчої безпеки країни; розкрити напрямки реалізації державної політики захисту продовольчої незалежності країни з урахуванням впливу глобалізаційних змін; обґрунтувати підходи до формування системи державних інструментів забезпечення продовольчої незалежності країни. У процесі дослідження було задіяно системний підхід, який дозволив розглянути об'єкт і предмет дослідження як елемент системи соціально-економічних відносин. Методи спостереження, вимірювання та опису, порівняння використані при визначенні тенденцій формування продовольчої незалежності України, кількісних і якісних характеристик досліджуваної системи, систематизації даних; системний аналіз і синтез - для визначення ефективної системи інструментів захисту продовольчих інтересів держави. Обґрунтовано, що формування державної політики забезпечення продовольчої безпеки повинна базуватися, поряд із забезпеченням доступності продовольства для населення, на принципах продовольчої незалежності. Встановлено, що рівень самозабезпеченості України основними продуктами харчування є достатнім, проте спостерігається зниження рівня продовольчої незалежності за окремими видами продовольства.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10382
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf534,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.