Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10381
Title: Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст
Other Titles: Диагностика стимулирования экономической активности населения регионов: методический контекст
Diagnosis of stimulation of economic activity of population of regions: methodical context.
Authors: Швець, О. В.
Keywords: економічна активність населення
зайнятість населення
стимулювання активності
індекс стимулювання економічної активності
ринок праці
рівень зайнятості
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Швець О. В. Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 320-331.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: У сучасних умовах розвитку економіки, у глобалізованому світі важливе значення має не тільки аналіз концепцій зайнятості в різних країнах світу, а й методологічні основи оцінки й аналізу видів і форм зайнятості населення і, насамперед, його економічно активної частини. Мета статті - здійснити комплексну оцінку процесів стимулювання економічної активності населення у розрізі регіонів України на основі даних офіційної статистики. Запропоновано систему показників комплексної оцінки ефективності стимулювання економічної активності населення за регіонами України (за такими критеріями як загальний рівень економічної активності, економічна віддача економічно- активного населення та матеріальна зацікавленість економічно активного населення тощо). Здійснено дослідження стану економічно-активного населення України за період 2009-2016 рр. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки стимулювання та визначено групові й інтегральний індекси оцінки стимулювання економічної активності у розрізі регіонів України за 2014-2016 рр. При цьому інтегральний індекс рівня стимулювання економічної активності показав, що практично всі регіони мають його високий рівень. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі вважаємо обґрунтування ключових напрямів стимулювання економічної активності населення регіонів тощо. Доведено відсутність стійких позитивних або негативних тенденцій зміни більшості показників, що характеризують економічну активність населення України за досліджуваний період. Здійснено оцінку причинно-наслідкових зв’язків у системі стимулювання економічної активності населення регіонів України та встановлено їх тісну взаємозалежність.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10381
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf680,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.