Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10379
Title: Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств
Other Titles: Маркетинговое управление: особенности имплементации в систему менеджмента аграрных предприятий
Marketing management: features of implementation in the management system of agricultural enterprises
Authors: Бабко, Н. М.
Калініченко, С. М.
Микитась, А. В.
Харчевнікова, Л. С.
Keywords: стратегічне управління
маркетинговий менеджмент
конкурентоспроможність підприємства
організаційні зміни
інструменти маркетингу
система управління
стратегії
результативність
підприємство
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Бабко Н. М., Калініченко С. М., Микитась А. В. Харчевнікова Л. С. Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 299-307.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: В статті опрацьовано змістовне наповнення маркетингового управління з одночасним виокремленням особливостей його імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств через визначення організаційної структури підприємства та використання організаційних змін, які сформують ефективний маркетинговий інструментарій на підприємстві. Таким чином, особливостями формування маркетингового управління системи менеджменту є не лише розгалуження окремих функцій за різними підрозділами, як це здається з першого погляду. Визначено, що основною функцію маркетингу на підприємстві є поєднання всіх визначених напрямів діяльності та їх розвитку в ринковому середовищі, при виході підприємства на ринок, через поєднання і комплексність. Крім того, всі визначені напрями діяльності мають звертатися до проведеного маркетингового дослідження відповідного цільового ринку. Одночасно відділ маркетингу має постійно та планомірно виконувати функції щодо забезпечення отримання підприємством конкурентних переваг на ринку, а також через формування відповідного іміджу підприємства.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10379
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf487,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.