Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10374
Title: Протиріччя функціонування державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
Other Titles: Противоречия функционирования государственных органов исполнительной власти и местного самоуправления
Contradictions of functioning of state bodies of executive power and local self-government
Authors: Богомолова, К. С.
Краля, В. Г.
Пащенко, А. Д.
Keywords: державні органи влади
місцеве самоврядування
делегування повноважень
галузеві повноваження
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Богомолова К. С., Краля В. Г., Пащенко А. Д. Протиріччя функціонування державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 253-264.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: В статті виявлені основні протиріччя функціонування державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проведено групування повноважень органів державної влади України в галузі місцевого самоврядування за характером і змістом. Встановлено, що перелік повноважень, які делегують органам місцевого самоврядування органи виконавчої влади достатньо об’ємний. При цьому, деякі з цих повноважень співпадають з повноваженнями державних адміністрацій. Фактично, розмежування функцій і повноважень двох гілок влади, має на меті забезпечити умови для роздільного їх функціонування, але наявність широкої суміжної компетенції робить це малоефективним. Встановлені певні протиріччя, що існують у взаємодії державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Доведено, що на даний час повноваження між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування належним чином не розподілені, мають місце їх невиправдана централізація, дублювання, безпідставне делегування. Всі ці фактори ускладнюють систему управління, ведуть до конфліктів між представниками цих державних органів, призводять до створення дублюючих управлінських структур, надмірних фінансових витрат і як кінцевий результат – призводять до зменшення ефективності їх діяльності.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10374
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf479,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.