Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10373
Title: Управління проектами через інструментарій маркетингу підприємства
Other Titles: Управление проектами через инструментарий маркетинга предприятия
Project management through enterprise marketing tools
Authors: Мандич, О. В.
Keywords: управління проектами
маркетинговий менеджмент
конкурентоспроможність підприємства
інструменти маркетингу
система управління
стратегія
результативність
підприємство
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Мандич О. В. Управління проектами через інструментарій маркетингу підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 202 «Економічні науки». 2019. С. 242-252.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 202
Abstract: В статті проведено теоретичне опрацювання методологічних засад формування проект-менеджменту за допомогою маркетингової діяльності аграрного підприємства з метою підвищення рівня його конкурентоспроможності та отримання кращих результатів в площинах фінансових та ринкових показників. Якщо розуміти управління проектами через формування конкретного бізнес-плану, який втілює в життя задум чи ідею підприємства зі створення унікальної продукції, що є головним завданням маркетингу, на сьогоднішній день, то його можна виокремлювати через опрацювання різних напрямів в діяльності підприємства. Маркетинговий інструментарій включає можливості формування товарної й цінової політик підприємства, а також політики товаропросування й товаророзподілу з відповідною методологією запровадження проектного менеджменту (способами, методами, принципами тощо).
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10373
Appears in Collections:Випуск 202: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf435,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.