Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10230
Title: Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод Кривбасу на господарське використання р. Інгулець
Other Titles: Оценка воздействия регулируемого сброса высокоминерализованных шахтных вод Кривбасса на хозяйственное использование р. Ингульца
An assessment of the impact of regulated highly mineralized mine water discharge on the economic water use of the Ingulets river
Authors: Аніщенко, Л. Я.
Полозенцева, В. О.
Свердлов, Б. С.
Винокуров, М. О.
Keywords: скидання високомінералізованих шахтних вод;ставок-накопичувач;оцінка впливу;якість води;комунально-побутові потреби;зрошення
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Аніщенко Л. Я., Полозенцева В. О., Свердлов Б. С., Винокуров М. О. Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод Кривбасу на господарське використання р. Інгулець. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 91-102.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: Проведене дослідження впливу регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод зі ставка-накопичувача у балці Свистунова та створеного при цьому особливого гідрологічного режиму на використання водних ресурсів нижньої ділянки р. Інгулець. Вказано на необхідність оцінювання екологічного стану цієї ділянки річки та впливу на неї антропогенних чинників з відокремленням різних фаз штучно створеного гідрологічного режиму річки. За цим принципом оцінено вплив регульованого скидання шахтних вод на якість води р. Інгулець на підставі систематизації та аналізу відомчих та опублікованих даних гідрохімічних вимірювань за період 2012 - 2017 р. р. у контрольних створах в межах ділянки р. Інгулець від Карачунівського водосховища до створу с. Садове. За результатами аналізу даних гідрохімічного моніторингу під час скидання зворотних вод в осінньо-зимові періоди виявлені ключові впливи, які поширюються на всю нижню ділянку р. Інгулець і полягають у підвищенні мінералізації річкової води, насамперед, за рахунок вмісту хлоридів та сульфатів. Оцінено придатність води нижньої течії Інгульця для використання у комунально-побутових цілях, рекреації та зрошення в різні фази штучного гідрологічного режиму. Встановлено, що за винятком гирла, де постійно переважає дніпровська вода, в усіх інших досліджених створах пониззя Інгульця якість води наближається до нормативної лише в період весняно-літньої промивки русла та оздоровчих попусків. Саме в цей період вода р. Інгулець використовується для зрошення. Зроблено висновок, що промивка русла р. Інгулець з залученням значних обсягів дніпровської води, акумульованих у Карачунівському водосховищі, є єдиним реалізованим екологічним заходом, який дозволяє у сучасних умовах техногенного навантаження використовувати водні ресурси ріки для комунально-побутових цілей, рекреації та зрошення протягом вегетаційного періоду.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10230
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.