Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10228
Title: Комплексна екологічна оцінка впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» на об’єкти навколишнього природного середовища
Other Titles: Комплексная экологическая оценка влияния системы «автомобиль-дорога-среда» на объекты окружающей природной среды
Comprehensive ecological assessment of the impact of the «car-road-environment» system on environmental objects
Authors: Аболмасова, Г. В.
Пісня, Л. А.
Черепньов, І. А.
Калінін, І. В.
Keywords: система «АДС»;фактори впливу;ваговий коефіцієнт;довкілля;об’єкт впливу;ієрархічна система;екологічна оцінка впливу
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Аболмасова Г. В., Пісня Л. А., Черепньов І. А., Калінін І. В. Комплексна екологічна оцінка впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» на об’єкти навколишнього природного середовища. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 75-85.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: У статті розкрито комплексний підхід до оцінки впливу діяльності автомобільної дороги на навколишнє природне середовище, який базується на застосуванні методу аналізу ієрархії (МАІ) Т.Сааті та реалізує експертно-аналітичний підхід. В результаті дослідження розроблено складну чотирьохрівневу ієрархічну структуру у вигляді просторової системи «автомобіль-дорога-середовище» (АДС). Побудова ієрархічної структури впливу дозволяє наглядно-просторово зрозуміти всі взаємовпливи елементів та їх взаємозалежність. Рівні ієрархічної структури побудовані у вигляді логічного концепту: «мета → субкритерії оцінки → фактори впливів → параметри впливів → складові довкілля, що зазнають впливу». Значення вагових коефіцієнтів, отриманих в результаті експертно-аналітичного оцінювання застосуванням програми розрахунків, що реалізує МАІ дозволило зробити переконливий висновок у доцільності врахування біотичної складової придорожнього простору, що до цього часу не враховувалося. Значення отриманої оцінки загального впливу від діяльності АДС на живі організми склало 50,86%, тому оцінювання забруднення повітря, води та ґрунту без урахування біотичної складової не є достатньою та об’єктивною. Також зазначено, що розроблений комплексний ієрархічний підхід до оцінки АДС із застосуванням МАІ, потребує подальшого уточнення кількісних характеристик впливу на складові довкілля шляхом лабораторних досліджень біотичних компонентів та ґрунту придорожнього простору за стандартизованими методиками.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10228
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.