Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10227
Title: Реагентна очистка промивних вод нафти
Other Titles: Реагентная очистка промывных вод нефти
Reagent purification of oil wash
Authors: Хоботова, Е. Б.
Даценко, В. В.
Шептур, О. А.
Keywords: промивні води нафти;реагентна очистка;хлорид-іони
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Хоботова Е. Б., Даценко В. В., Шептур О. А. Реагентна очистка промивних вод нафти. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 68-74.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: У наступний час об'єми світового промислового виробництва по переробці нафти збільшуються з кожним роком. Промислова обробка нафти полягає в її знесолюванні та зневодненні. При обробці нафти методом кавітації промивні води поступово збагачуються іонами хлору. Їх присутність зумовлює утворення хлоридної кислоти в подальших технологічних стадіях термічної обробки нафти. Пари НС𝑙 знижують продуктивність виходу нафтопродуктів, порушують режим роботи нафтопереробних установок, знижують калорійність і якість нафтових палив, викликають корозію апаратури нафтопереробних установок. Мета роботи: очистка промивних вод кавітаційної обробки нафти від хлорид-іонів. Задачі роботи: визначити основні параметри процесу реагентної очистки промивних вод нафти від хлорид-іонів та провести оптимізацію його стадій. У роботі методом потенціометрії визначали вміст хлорид-іонів у періодично відібраних пробах вод. Контроль вмісту іонів срібла у розчині після осадження проводили на атомно-абсорбційному спектрофотометрі. Ідентифікацію сполук осаду після осадження здійснювали рентгенографічним методом. Морфологічні особливості поверхні осаду вивчені по методу електронно-зондового мікроаналізу. Виміри кислотності води проводили вимірювальним пристроєм – мілівольтметром. Для очищення промивних вод нафти від хлорид-іонів до норм технологічного процесу запропоновано хімічний реагентний метод осадження. За реагент-осаджувач вибрано арґентум нітрат AgNO3, оптимальна кількість якого вибрана на підставі експериментальних даних. Визначені основні параметри процесу реагентної очистки промивних вод нафти від хлорид-іонів та оптимізовані його стадії: кількість реагенту-осаджувача AgNO3 по відношенню до кількості хлорид-іонів, що містяться, на стадії осадження; час кип'ятіння суспензії AgCl; об'ємні співвідношення промивної води, що декантується, і осаду AgCl на стадії їх розділення; кількість лугу NaOH, необхідного для обробки розчину, що залишився після декантації, з осадом арґентум хлориду AgCl; об'ємні співвідношення лужного розчину, що декантується, і осаду, що утворився, на стадії їх розділення; об'єми води, необхідної для промивання осаду; об'єми концентрованої азотної кислоти HNO3 на стадії розчинення отриманого осаду. Розглянутий в роботі процес очищення вод кавітаційної обробки нафти від хлорид-іонів, що включає хімічне осадження хлорид-іонів аргентум нітратом AgNO3 з наступною регенерацією реагента-осаджувача, може бути використаний на підприємствах газонафтодобуваючої і нафтопереробної промисловостей.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10227
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf527,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.