Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10226
Title: Особливості визначення оптимального плану використання флотів БПЛА заданого радіусу дії для моніторингу об’єктів на території атомних станцій
Other Titles: Особенности определения оптимального плана использования флотов БПЛА заданного радиуса действия для мониторинга объектов на территории атомных станций
Features of determining the optimum plan for the use of UAV fleets with the given cruising range for monitoring of nuclear power plant territory objects
Authors: Фесенко, Г. В.
Keywords: безпілотний літальний апарат;зони спостереження;радіус дії;моніторинг;атомна станція;пост контролю;оптимізація
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Фесенко Г. В. Особливості визначення оптимального плану використання флотів БПЛА заданого радіусу дії для моніторингу об’єктів на території атомних станцій. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 62-67.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: Запропоновано алгоритм визначення оптимальної сукупності флотів БПЛА угруповання для моніторингу заданих точок на території 30-кілометрової зони Запорізької АЕС для різних критеріїв оптимізації. Показана можливість застосування запропонованого алгоритму для визначення оптимального плану використання угруповання з 6 флотів БПЛА для моніторингу 10 постів контролю автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки Запорізької АЕС. Зони спостереження для кожного з флотів БПЛА сформовано відповідно до радіусу їх дії. Показано, що радіус дії кожного флоту визначається з урахуванням часового ресурсу батареї та швидкості БПЛА, відстані між стартовою позицію та постом контролю, а також часу моніторингу. Розглянуто два варіанти комплектування флотів БПЛА. В першому випадку всі флоти укомплектовані БПЛА DJI MAVIC AIR. У другому варіанті комплектування у складі третього флоту використано БПЛА Parrot Bebop-Pro Thermal. У якості критеріїв оптимізації обрано загальну кількість флотів для виконання моніторингу (основний критерій), та сумарний час виконання угрупованням флотів БПЛА моніторингу постів контролю. У якості методу оптимізації використано метод послідовник поступок. Показано, що для запропонованих вихідних даних заміна БПЛА Parrot Bebop-Pro Thermal на БПЛА DJI MAVIC AIR у третьому флоті дозволяє зменшити як кількість залучених для моніторингу флотів (з чотирьох до 2 одиниць), так і сумарний час виконання угрупованням флотів моніторингу (на 33,2 хвилини). Отримані результати доцільно використовувати для обґрунтування складу флотів БПЛА та їх розміщення під час виконання ними завдань щодо моніторингу елементів інфраструктури потенційно небезпечних об’єктів.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10226
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf702,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.