Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10225
Title: Оцінка енергетичних характеристик квантово-оптичних засобів контролю вмісту викидів вихлопних газів автомобілів
Other Titles: Оценка энергетических характеристик квантово-оптических средств контроля содержания выбросов выхлопных газов автомобилей
Evaluation of energy characteristics of quantum optical means for controling the emissions of car exhaust gases
Authors: Романюк, В. А.
Стародубцев, С. О.
Савін, А. А.
Черепньов, І. А.
Keywords: лазер;атмосфера;оперативний моніторинг
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Романюк В. А., Стародубцев С. О., Савін А. А., Черепньов І. А. Оцінка енергетичних характеристик квантово-оптичних засобів контролю вмісту викидів вихлопних газів автомобілів. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 57-61.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: Проведено аналіз теоретичних основ лазерних вимірювань складу повітряного середовища та можливості його застосування в надзвичайних ситуаціях, спричинених викидами у великій кількості забруднюючих газів, аерозолів і мікрочастинок дизельними двигунами, двигунами внутрішнього згоряння автомобільного транспорту. Запропоновано метод розв'язання задачі оперативного моніторингу складу газів домішок і аерозолів в зоні контролю застосуванням єдиного комплексу лазерної вимірювальної апаратури. Найбільш перспективним методом діагностики забруднень повітря є дистанційні методи зондування. Серед дистанційних методів особливе місце займають лазерні методи. Одним з найефективніших засобів дистанційного моніторингу ступеня забруднення навколишнього середовища є лазерні монітори, звані також як лідари (по аналогії з радарами). Методи зондування поділяються, в залежності від способу отримання інформації на: активні – при цьому об'єкти навколишнього середовища зондуються електромагнітним випромінюванням і пасивні, інформація отримується шляхом реєстрації результату взаємодії випромінювання природних джерел або власне випромінювання аналізованих домішок. У статті розглянута можливість застосування лазерних засобів для оперативного контролю ступеню забрудненості навколишнього повітря вихлопами автомобільних двигунів. Приведені оцінки енергетичних параметрів лідару для виявлення типових забруднюючих компонентів.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10225
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf381,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.