Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10223
Title: Аналіз і обґрунтування технічних засобів поверхневого обробітку грунту з підвищеною грудкуватістю
Other Titles: Анализ и обоснование технических средств поверхностной обработки почвы с повышенной комковатостю
Analysis and grounding of soil surface with excessive crumbly condition treatment technical tools
Authors: Поляков, А. М.
Фесенко, Г. В.
Брюховецький, В. В.
Keywords: аналіз;структура;грунт;поверхневий обробіток;грудка;частка;дослідження;агротехнічні вимоги;родючість;культиватор
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Поляков А. М., Фесенко Г. В., Брюховецький В. В. Аналіз і обґрунтування технічних засобів поверхневого обробітку грунту з підвищеною грудкуватістю. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 41-46.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: Аналіз технологічного процесу поверхневого обробітку грунту показав, що ефективність його застосування, а саме лущення, культивація, боронування, шлейфування та коткування, в значній мірі залежить від грунтово-кліматичних умов, які склалися на відповідному етапі вирощування сільськогосподарських культур. Установлено, що поверхневий обробіток сприяє збереженню капілярності ґрунту, залишає незруйнованими канали, утворені корінням рослин по закінченню свого вегетаційного періоду, зберігає структуру в кореневмісному шарі грунту, яка в значній мірі впливає на його родючість. У виробничих умовах, як показав аналіз, при поверхневому обробітку грунту мають місце значні відхилення щодо його подрібнення з утворенням структурованих часток, а саме недостатнє руйнування грудок до розмірів, допустимих у відповідності з агротехнічними вимогами. На основі аналітичних досліджень технічних засобів поверхневого обробітку грунту і результатів творчих пошуків, розроблений культиватор для поверхневого обробітку грунту, який забезпечує руйнування грудок переважно на структурні частки з одночасним зменшенням пере подрібненої фракції. Відмінність такого культиватора полягає в тому, що вістрі кільчастих дисків спрямовані до лапи, з проникненням на глибину обробітку грунту і при їх зустрічі з опорною поверхнею лапи розколюють грудки на частки, переважно на агротехнічно-цінні для росту культурних рослин з одночасним зменшенням переподрібненої фракції.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10223
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf624,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.