Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10221
Title: Врожайність капусти брюссельської залежно від погодних умов вегетаційного періоду, схеми розміщення і строків вершкування рослин
Other Titles: Урожайность капусты брюссельской в зависимости от погодных условий вегетационного периода, схемы размещения и сроков вершкования растений
The yield of Brussels cabbage depending on the weather conditions of the growing season, the layout of the placement and the terms of the maintenance of plants
Authors: Пузік, Л. М.
Пузік, В. К.
Бондаренко, В. А.
Keywords: Капуста брюссельська;погодні умови;площа живлення;схема розміщення рослин;вершкування рослин
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Пузік Л. М., Пузік В. К., Бондаренко В. А. Врожайність капусти брюссельської залежно від погодних умов вегетаційного періоду, схеми розміщення і строків вершкування рослин. Інженерія природокористування. 2019. № 4(14). С. 25-31.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 4(14)
Abstract: Проведені дослідження ставили за мету наукове обґрунтування впливу погодних умов вегетаційного періоду капусти брюссельської, схеми розміщення рослин, строків вершкування на врожайність. Польовий, фізико-хімічний, розрахунковий, аналізування. Умови вегетаційного періоду вплинули на формування врожайності капусти брюссельської. Розроблено рівняння регресійної залежності урожайності капусти брюссельської залежно від погодних умов вегетаційного періоду. Установлено, що продуктивність однієї рослини капусти брюссельської залежить від густоти рослин. Найбільшою (0,8 кг) вона була при густоті 35,7 тис. шт./га, меншою (0,5 кг) – при густоті 47,6 тис. шт./га. Залежно від строків вершкування цей показник в значній мірі зменшувався при більш пізньому проведенні цього прийому – від 0,7 до 0,2 г. Усе це в подальшому відобразилося на рівні врожайності качанчиків на відповідних варіантах. Урожайність капусти брюссельської залежить від кількості качанчиків і середньої маси. Кількість качанчиків коливається від 60 шт. Брілліант F1 до 66 шт. Абакус F1. Але середня маса качанчика гібрида Брілліант F1 перевищувала середню масу качанчика Абакуса F1 в 2,5 раза, що суттєво вплинуло на загальну врожайність капусти. Встановлено підвищення врожайності – на 0,6 т/га при загущенні від 28,6 до 35,7 тис. шт./га. Подальше загущення до 47,6 тис. шт./га призвело до зменшення рівня врожайності на 1,1 т/га порівняно з густотою 28,6 тис. шт./га. Вважати третю декаду серпня оптимальним строком вершкування капусти брюссельської. Запізнення з вершкуванням призвело до зниження врожайності на 3,1 т/га, а повна відмова від цього прийому – на 4,7 т/га при НІР05 = 0,91 т/га. Урожайність капусти брюссельської має тісний зв’язок з масою качанчиків: r = 0,72±0,03…0,77±0,03 залежно від гібрида. Кількість качанчиків на рослині мала сильний зв’язок з урожайністю гібрида Абакус F1: r = 0,85±0,02, у Брілліанта F1 – слабкий.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10221
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 4 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf560,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.