Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10076
Title: Використання інтегрального трактора ХТЗ-16131 в рослинництві
Other Titles: Использование интегрального трактора ХТЗ-16131 в растениеводстве
Use of integral tractor XTZ-16131 in crop production
Authors: Мельник, В. і.
Анікєєв, О. І.
Чигрина, С. А.
Купін, О. О.
Keywords: технічні культури;передня навіска;міжрядний обробіток;суміщення операцій;графік завантаження тракторів
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Мельник В. І., Анікєєв О. І., Чигрина С. А., Купін О. О. Використання інтегрального трактора ХТЗ-16131 в рослинництві. Інженерія природокористування. 2019. № 2(12). С. 109-116.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 2(12)
Abstract: У даній статті викладені результати теоретичних досліджень можливостей використання інтегрального орно-просапного трактора ХТЗ-16131 на традиційній та енергозберігаючій технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Особливістю цього трактора є можливість використовувати його на сівбі та міжрядному обробітку технічних культур з застосуванням передньої і задньої навісок на енергозберігаючій технології. Для виконання цієї задачі використані і проаналізовані матеріали попередніх досліджень авторів щодо обґрунтування технологічних систем рослинництва на базі тракторів вітчизняного виробництва в умовному господарстві площею 5000 га. Всі графіки завантаження тракторів, розрахунок експлуатаційних показників виконані за допомогою програмного забезпечення MS Excel, алгоритм якого розроблено авторами цієї статті. Цей алгоритм дозволяє корегувати графіки в режимі «експрес» шляхом зміни таких параметрів, як дата виконання операції, тривалість робочого дня, кількість робочих днів, ступінь завантаження МТА. Аналіз графіків показує, що на енергозберігаючій технології змінилася потреба умовного господарства в загальній кількості тракторів в меншу сторону. Ця зміна відбулася за рахунок зменшення кількості тракторів ЮМЗ, потрібна кількість інших тракторів залишилася незмінною, але змінилася їх завантаженість протягом року. Кількість тракторів ЮМЗ зменшилась вдвічі на енергозберігаючій технології через застосу- вання на посіві та міжрядному обробітку технічних культур трактора ХТЗ-16131. Зроблені відповідні висновки, в яких вказано, що можливості застосування трактора ХТЗ-16131 максимально використовуються на енергозберігаючій технології, оскільки вона передбачає суміщення операцій шляхом використання передньої навіски та застосування широкозахватних с/г машин, які оптимально завантажують цей трактор.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10076
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 2 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf322,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.