Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10069
Title: Побудова математичних моделей різних схем процесу випарювання соку для автоматизованих систем управління
Other Titles: Построение математических моделей различных схем процесса выпаривания сока для автоматизованих систем управління
Working out mathematical models of different juice evaporation schemes for automated process control systems
Authors: Ляшенко, С. О.
Фесенко, А. М.
Ляшенко, О. С.
Keywords: математична модель;показники якості;багатокорпусна випарна установка;критерії ефективності;технологічний процес;автоматизована система управління
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Ляшенко С. О., Фесенко А. М., Ляшенко О. С. Побудова математичних моделей різних схем процесу випарювання соку для автоматизованих систем управління. Інженерія природокористування. 2019. № 2(12). С. 79-89.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 2(12)
Abstract: Розглянуто проблеми неефективної роботи цукрових заводів в Україні, а також, відповідно, і вплив роботи випарного відділення цукрового заводу, що забезпечує парою всі основні виробництва заводу, на енергоефективність буряко-цукрового виробництва. Проведеним дослідженням визначено вплив технологічних та технічних параметрів роботи багатокорпусних випарних установок, що працюють за різними схемами випарювання, на роботу всього цукрового заводу. Розглянуто енергоефективніть процесу випарювання у різних типах випарювальних установок та встановлено перспективні підходи до вирішення цієї проблеми енергоспоживання та енергорозподілу. Визначено характерні конструктивні та технологічні особливості технологічного обладнання багатокорпусних випарних установок, що використовуються при різних схемах процесу випарювання соку. Показано вплив технологічних показників процесу випарювання (температура, тиск, витрата соку та пари, рівень соку у випарній установці), а також показників якості (сухі речовини, лужність, доброякісність, каламутність, кольоровість тощо) на якість продукції. Зроблено аналіз впливу якісних показників технологічного процесу випарювання на якість продукцї, що випускається. Показано шляхи вирішення проблеми зниження якості продукції і ефективності виробництва цукру, що можуть виникати при неврахуванні показників якості сировини у процесі випарювання. Визначено проблеми в роботі автоматизованих систем управління технологічним процесом випарювання. Визначено основні вектори процесу управління з урахуванням складності технології випарювання і впливу різних технологічних і якісних показників для удосконалення автоматизованих систем управління технологічним процесом випарювання соку. Для вирішення цієї проблеми розглянуто ефективні підходи щодо використання і побудови простих регресійних математичних моделей, які можна впроваджувати в математичне забезпечення конкретних автоматизованих систем управління. Побудовані математичні моделі роботи багатокорпусної випарної установки, що враховують як показники технологічного характеру, так і показники якості продукцції, що використовуються в автоматизованих системах управління технологічними процесами цукрового заводу. Обгрунтована ефективність запропонованих моделей для роботи в системі автоматизованного управління процесом виварювання. Відповідно, є підстава стверджувати, що отримані регресійні математичні моделі, де враховано як технологічні показники, так і показники якості соку, у першому наближенні можна використовувати у системі автоматизованного управління випарювання соку.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10069
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 2 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf348,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.