Запрошуємо до репозиторію відкритого доступу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (Open Archive KhNTUA)


Open Archive KhNTUA – електронний архів наукових та освітніх матеріалів ХНТУСГ, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства

Репозиторій Open Archive KhNTUA був створений за наказом ректора ХНТУСГ №01-08 / 224 від 19.06.2017

Положення про Електронний архів відкритого доступу

Інструкція з реєстрації користувачів в DSpace

Інструкція з реєстрації користувачів в DSpace (презентація)

Регламент формування Архіву відкритого доступу Університетського інституційного репозиторію Open Archive KhNTUA